Asylärenden

Att behöva lämna sitt land, sitt hem och sitt liv bakom sig måste vara oerhört svårt om det inte är frivilligt eller att man av någon anledning känner sig tvungen till det. Om du söker asyl för att du är flykting eller behöver annat internationellt skydd kan du ha rätt till ett offentligt biträde. Biträdet ska tillvarata den sökandes rättigheter. Du kan själv föreslå vilken advokat eller jurist som ska bli ditt offentliga biträde. Vi utses ofta till offentliga biträden av domstolar och du kan själv komma med önskemål om offentligt biträde. Vi kommer att stå vid din sida, tillvarata dina intressen och föra din talan.

Kontakta oss

Om du har frågor eller funderingar, kontakta oss. Vi svarar inom kort.