Barns boende

Om den ena föräldern har ensam vårdnad är huvudregeln att barnet ska vara boende hos den föräldern. Har föräldrarna gemensam vårdnad så kan föräldrarna komma överens om barnets boende. En vanlig lösning är att barnet bor varannan vecka hos vardera föräldern, men det kan också vara att barnet bor mest hos en förälder och har umgänge med den andre föräldern.

Kan ni inte själva komma överens så råder vi att man snabbt söker råd och hjälp för att inte situationen ska försämras föräldrarna emellan och på så sätt också försämra möjligheterna för en bra lösning. Vi vägleder dig gärna och hjälper dig att komma fram till en överenskommelse med den tidigare partnern eller bistår dig om det krävs en rättsprocess.

Läs mer om:

Kontakta oss

Om du har frågor eller funderingar, kontakta oss. Vi svarar inom kort.