Ekonomisk familjerätt är den del av familjerätten som handlar om att lösa ekonomiska frågor, som t ex bodelning och arvsfrågor. Dessa ekonomiska frågor har ofta stor känslomässig betydelse, men det man ska ha i åtanke i en tvist är att såväl ombud som juridiska beslutsfattare enbart har de juridiska och ekonomiska frågorna i fokus. Man bör tänka på att tvisterna i dessa frågor ofta blir dyra eftersom man varken får rättshjälp eller rättsskydd då ärendet är hos bodelningsförrättare eller boutredningsman. Därför är det sällan värt att tvista om egendom av mindre värde.