LVM

Lagen om vård av missbrukare, LVM, är en tvångslagstiftning som ska skydda personer som missbrukar t ex alkohol eller narkotika på ett sätt som utsätter dem själva för allvarlig fara, löper uppenbar risk att förstöra sitt liv eller befaras allvarligt skada sig själv eller någon i sin omgivning och inte kan få sitt vårdbehov tillgodosett på frivillig väg. Om du utreds för ett eventuellt omhänder­tagande enligt LVM har du rätt till ett offentligt biträde. Vi utses ofta till offentliga biträden av domstolar och du kan själv komma med önskemål om offentligt biträde. Vi kommer att stå vid din sida, tillvarata dina intressen och föra din talan.

Läs mer om:

Kontakta oss

Om du har frågor eller funderingar, kontakta oss. Vi svarar inom kort.