LVU/LVM

Det finns lagar som ger myndigheter rätt att ingripa mot enskilda personer om det finns risk att de själva kan fara illa eller riskerar att göra andra illa. En utredning om tvångsvård är en situation där den som utreds hamnar i en utsatt situation och när den som utreds är ung drabbar det också föräldrarna. Du har därför rätt till ett offentligt biträde när det gäller omhändertagande, oavsett om det gäller misstänkt missbruk, LVM, eller vård av unga, LVU.

Läs mer om:

Kontakta oss

Om du har frågor eller funderingar, kontakta oss. Vi svarar inom kort.