LVU

Har socialtjänsten tagit ditt barn? Det är något av det värsta som kan drabba en förälder. Man kan känna sig väldigt maktlös då staten tar till denna tvingande lag. Vi har haft många förtvivlade föräldrar som har vänt sig till oss med hjälp och har i flera fall lyckats få tillbaka barnen till sina föräldrar.

Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU, gäller både unga som far illa på grund av bristande hemförhållanden eller eget beteende. I båda fallen ska det visas att den ungas hälsa och utveckling riskerar att skadas. Vård enligt LVU innebär placering i familjehem eller institution. Redan under en utredning om en eventuell ansökan om LVU-vård har föräldrarna rätt till ett offentligt biträde. Om inte kommunen ber domstolen utse ett offentligt biträde så kan du själv be om det. Du kan ha önskemål om vilken advokatbyrå eller specifik advokat eller jurist som du vill ska företräda dig. Vi utses ofta till offentliga biträden av domstolar och har stor erfarenhet av att företräda både föräldrar och barn i LVU-ärenden. Om ditt barn redan är omhändertaget kan det finnas möjligheter att begära att vården ska upphöra. I sådana ärenden har du också möjlighet att få ett offentligt biträde.

Läs mer om:

Kontakta oss

Om du har frågor eller funderingar, kontakta oss. Vi svarar inom kort.