Medarbetare

Pia Björstrand

Advokat

Pia Björstrand

08-550 300 62
pia@advokatomnia.se
Presentation

Ninmar Poli

Advokat

Ninmar Poli

08-550 300 62
070-422 36 60
ninmar@advokatomnia.se
Presentation

Ramil Bisso

Advokat

Ramil Bisso

070 526 41 09
Ramil@advokatomnia.se
Presentation

Akadia Hawsho

Advokat

Akadia Hawsho

08-550 300 62
akadia@advokatomnia.se
Presentation

Jordana Athanasiadou

Biträdande jurist

Jordana Athanasiadou

08-550 300 62
jordana@advokatomnia.se
Presentation

Ulla Kallio Sandnes

Sekreterare/administratör

Ulla Kallio Sandnes

08-550 300 62
ulla@advokatomnia.se
Presentation

Ninmar Poli

Advokat

Ninmar Poli

08-550 300 62
ninmar@advokatomnia.se
Presentation

Akadia Hawsho

Jurist

Akadia Hawsho

08-550 300 62
akadia@advokatomnia.se
Presentation

Pia Björstrand

Språk: Svenska och engelska.

Bakgrund: Pia har avlagt juristkandidatexamen vid Uppsala universitet. Hon har även studerat juridik vid universitetet i Edinburgh.

Efter studietiden arbetade Pia som notarie på Länsrätten i Stockholm. Hon har därefter arbetat som tingsrättsnotarie på Norrtälje tingsrätt. År 2004 började Pia som biträdande jurist på Advokatfirman Ann Sofi Thelin. År 2007 blev hon advokat och tog därefter över verksamheten år 2009, varvid firman bytte namn till Advokatbyrån Omnia.

Verksamhetsområden: Pia har mycket erfarenhet av ekonomisk familjerätt som boutredningsman, bodelningsförrättare, skiftesman och ombud i olika arvstvister. Hon har också stor erfarenhet av brottmål och arbetar såväl som offentlig försvarare som med målsägandebiträdesuppdrag och särskild företrädare för barn.

Pia tar även uppdrag som god man för bortavarande part i familjerättsliga mål, rättegångsbiträde i förvaltarskapsmål, offentligt biträde i socialmål (LVU, LVM och LPT/LRV) samt migrationsmål, familjerättsliga mål (vårdnad, umgänge och underhållsbidrag m.m.),  bodelningsärenden, testamenten, gåvobrev, äktenskapsförord och samboavtal.

Ninmar Poli

Språk: Svenska, engelska och assyriska.

Bakgrund: Ninmar har avlagt juristkandidatexamen vid Uppsala universitet. Han har även studerat juridik vid universitetet i Utrecht samt varit utbytesstudent vid California State University Northridge i USA. Han har dessutom fördjupade studier inom immaterialrätt och har studerat på Master Programme in European Intellectual Property Law vid Stockholms universitet.

Ninmar har därefter arbetat som jurist på PRV och har även under åren 2010-2012 fullgjort notarietjänstgöring vid Förvaltningsrätten i Göteborg.

Verksamhetsområden: Offentlig försvarare, målsägandebiträdesuppdrag, särskild företrädare för barn, god man för bortavarande part i familjerättsliga mål, rättegångsbiträde i förvaltarskapsmål, offentligt biträde i socialmål (LVU, LVM och LPT/LRV) samt migrationsmål, familjerättsliga mål (vårdnad, umgänge och underhållsbidrag m.m.) samt rådgivning avseende bodelningsärenden, testamenten, gåvobrev, äktenskapsförord och samboavtal.

Ninmar har arbetat som biträdande jurist på Advokatbyrån Omnia sedan januari 2012 och blev advokat år 2014. Han har sedan dess framför allt arbetat med brottmål. Han har varit med som offentlig försvarare i ett antal stora och uppmärksammade mål.

Ramil Bisso

Språk: Svenska, engelska och assyriska.

Bakgrund: Ramil har avlagt juristkandidatexamen vid Stockholms universitet där hans examensarbete blev medialt uppmärksammat över hela landet. Han har efter studierna arbetat som jurist och advokat på advokatbyrå i Stockholm under fyra år fram till att han 2022 anslöt som advokat på Advokatbyrån Omnia.

Verksamhetsområden: Offentlig försvarare, målsägandebiträdesuppdrag, särskild företrädare för barn, god man för bortavarande part i familjerättsliga mål, rättegångsbiträde i förvaltarskapsmål, offentligt biträde i socialmål (LVU, LVM och LPT/LRV), migrationsmål och familjerättsliga mål (vårdnad, boende och umgängestvister).

Advokatfirman Bisso AB i samarbete/kontorsgemenskap med Advokatbyrån Omnia AB.

Akadia Hawsho

Språk: Svenska, engelska och assyriska

Bakgrund: Akadia har avlagt juris kandidatexamen vid Örebro universitet. Hon har efter studietiden arbetat som familjerättsjurist med huvudsaklig fokus på ekonomisk familjerätt och arbetar sedan år 2020 som biträdande jurist på Advokatbyrån Omnia.

Verksamhetsområden: Akadia har stor erfarenhet av ekonomisk familjerätt som ombud i olika arvstvister, bodelningsförrättare och skiftesman. Hon har också stor erfarenhet av brottmål och åtar sig uppdrag som målsägandebiträde samt särskild företrädare för barn. Akadia åtar sig även uppdrag som god man för bortavarande part i familjerättsliga mål, rättegångsbiträde i förvaltarskapsmål, offentligt biträde i socialmål (LVU, LVM, och LPT) samt migrationsmål och familjerättsliga mål (vårdnad, umgänge, underhållsbidrag m.m.). Avslutningsvis upprättar Akadia även familjerättsliga avtal som testamenten, gåvobrev, äktenskapsförord, bodelningsavtal samt samboavtal.

Jordana Athanasiadou

Språk: Svenska, engelska, grekiska

Bakgrund: Jordana har avlagt juristexamen vid Stockholms universitet och har under studietiden grundat den ideella organisationen Ungas Juridik som arbetar med juridisk allmänbildning för unga. Hon arbetar sedan år 2023 som biträdande jurist på Advokatbyrån Omnia.

Verksamhetsområden: Jordana åtar sig uppdrag som god man för bortavarande part i familjerättsliga mål, rättegångsbiträde i förvaltarskapsmål, offentligt biträde i socialmål (LVU, LVM och LPT/LRV), migrationsmål och familjerättsliga mål (vårdnad, boende och umgängestvister. Jordana upprättar även familjerättsliga avtal som testamenten, gåvobrev, äktenskapsförord, bodelningsavtal samt samboavtal. Avslutningsvis åtar hon sig även uppdrag som målsägandebiträde, särskild företrädare för barn och privat försvarare.

Ulla Kallio Sandnes

Ulla är anställd på byrån sedan 2017 och har en tidigare lång erfarenhet som kontorsansvarig.

Hon är den du troligtvis först talar med när du ringer.

Ulla har även hand om den ekonomiska biten.