Offentlig försvarare – stödjer dig och dina rättigheter

Att misstänkas för brott är oftast oerhört obehagligt. En offentlig försvarare är en person som finns där för dig genom hela processen, från början till slut. Oavsett om det rör sig om falska anklagelser eller något man erkänner är det viktigt att ha en försvarare vid sin sida. En offentlig försvarare har till uppgift att se till att din röst blir hörd, att sådan bevisning som talar till din fördel kommer fram i processen och att du får en rättvis prövning. Det har du rätt till. Med en advokat som försvarare kan du även känna dig trygg i att den information du delar med dig stannar hos oss – advokaten har absolut tystnadsplikt.

Din rätt till offentlig försvarare innebär bland annat att staten står för din kostnad. Du kan dock bli återbetalningsskyldig för delar av kostnaden om du blir dömd och om du har ekonomiska förutsättningar för det.

Vi har mångårig erfarenhet av försvararuppdrag och Omnias advokater blir ofta utsedda till offentlig försvarare. Du kan själv begära att just denna advokatbyrå eller en viss advokat från oss ska försvara dig vid brottmål. När du har fått någon av oss som din försvarare kan du förvänta dig att vi finns vid din sida från första stund, vid polisförhör, under förundersökningens gång, vid en eventuell rättegång men också när du bara har frågor eller funderingar. Vi kommer helt enkelt att vara ditt stöd och alltid sätta dina rättigheter främst – det är vårt jobb och vårt mål.

Behöver du oss? Hör av dig direkt!

Läs mer om:

Kontakta oss

Om du har frågor eller funderingar, kontakta oss. Vi svarar inom kort.