Praktik

Advokatbyrån erbjuder praktik för juridikstudenter, företrädesvis inom ramen för examensarbetet, samt för er som går paralegalutbildning. Praktiken utförs på vårt kontor i Södertälje.

Som praktikant hos oss kommer Du som student att få inblick i hur det kan vara att arbeta på en advokatbyrå och vilka arbetsuppgifter som finns. I praktiken ingår att ta del av alla på advokatbyrån förekommande arbetsuppgifter. Under praktikperioden kommer Du således att sysselsätta Dig såväl med administrativa göromål som med kvalificerat juridiskt arbete. Som exempel på arbetsuppgifter kan nämnas: posthantering, telefonservice, upprättande av brev till klienter och motparter, upprättande av diverse inlagor till domstolar och myndigheter samt rättsutredningar. Du kommer även att ges tillfälle till att närvara vid klientbesök och domstolsförhandlingar.

Eftersom advokatbyrån tar emot praktikanter kontinuerligt, kan Du när som helst skicka en intresseanmälan per brev eller e-post. Skriv några rader om Dig själv, dina juridiska intresseområden och tidigare arbetslivserfarenheter till info@advokatomnia.se.
Bifoga gärna betygskopior. Vi hör sedan av oss angående tid för ett möte.

Kontakta oss

Om du har frågor eller funderingar, kontakta oss. Vi svarar inom kort.