Särskild företrädare för barn

Att bli utsatt för brott är något av det värsta som en person kan utsättas för och det är ännu värre om det är ett barn. Vid misstanke om att ett barn utsatts för brott utses en särskild företrädare för barn om det kan antas att vårdnadshavaren inte kan tillvarata barnets intresse. Det är tingsrätten som utser en särskild företrädare . Den särskilda företrädaren ska tillvarata barnets intresse och övertar vårdnadshavarens ansvar i de delar som har med förundersökning och rättegång att göra. Syftet är att förbättra förutsättningarna att utreda brott mot barn.

Att arbeta som särskild företrädare för barn kan vara väldigt svårt. Det handlar om känsliga situationer och det är viktigt att barnen behandlas med förståelse och respekt i dessa situationer. För barn är det en ovan situation att vara med vid ett polisförhör och det kan krävas mycket av deras företrädare. Vi som arbetar på Advokatbyrån Omnia har mångårig erfarenhet av att arbeta som särskilda företrädare för barn. Vi vet hur man hanterar svåra situationer och sätter alltid barnets intresse i första rummet.

Läs mer om:

Kontakta oss

Om du har frågor eller funderingar, kontakta oss. Vi svarar inom kort.