Umgänge

Oavsett hur vårdnaden ser ut så har barn oftast rätt att träffa båda sina föräldrar. Umgänget kan innebära att barn och förälder träffas varannan helg, eller har annan kontakt. Barnets bästa ska stå i fokus när överenskommelser sker eller beslut om umgänge fattas. Kan ni inte komma överens om vad som ska gälla kan vi råda dig och hjälpa dig att komma fram till en lösning som är tillfreds­ställande. Vi har stor kunskap och erfarenhet av den här typen av ärenden.

Läs mer om:

Kontakta oss

Om du har frågor eller funderingar, kontakta oss. Vi svarar inom kort.