Vårdnad och övrig familjerätt

En skilsmässa eller separation är en känslomässigt svår situation för de inblandade. Det är först och främst föräldrarna som ska komma överens om frågorna kring barnens vårdnad, umgänge och boende. Om det inte går att komma fram till en gemensam lösning är det viktigt att så snart som möjligt kontakta någon med goda juridiska kunskaper inom området. Vi kan upplysa dig om gällande regler och ge dig råd om vad som gäller i din specifika situation och hjälpa dig fram till en lösning. Går det inte att få till en lösning med den tidigare partnern så beslutar tingsrätten om dessa frågor. Utgångspunkten för de här frågorna ska vara att se till barnens bästa.

Läs mer om:

Kontakta oss

Om du har frågor eller funderingar, kontakta oss. Vi svarar inom kort.