Vårdnad – rådgivning kring viktiga frågor

Utöver gemensam vårdnad och ensam vårdnad förekommer inom familjerätten delad vårdnad. Delad vårdnad innebär att föräldrarna kan ha olika vårdnadsform, ensam eller gemensam, för varje enskilt barn i en syskonskara.

Vad betyder vårdnad egentligen? Många tror att vårdnaden har att göra med var barnet bor, men det är inte helt riktigt. Vårdnaden är den juridiska möjligheten att företräda barnet, det vill säga att bestämma över olika frågor vad gäller barnet gentemot omvärlden. Det kan exempelvis gälla var barnet ska gå i skola, att upprätta bankkonto för barnet, var barnet ska vara folkbokfört och nödvändig sjukvård för barnet. Ett barn kan alltså bo växelvis hos båda föräldrarna även om en enskild förälder har ensam vårdnad om barnet.

Vårdnad av barn innebär både skyldigheter och rättigheter. Huvudregeln är att föräldrarna ska ha gemensam vårdnad. Huvudregeln kan i vissa fall frångås, exempelvis om det föreligger djupa och svåra samarbetsproblem. Du kan då ansöka om ensam vårdnad. När föräldrarna är oense om vårdnaden kan det leda till vårdnadstvist där tingsrätten efter utredning avgör vem som tilldelas vårdnaden framöver.

För att reda ut frågor kring vårdnad och vad som gäller i just ditt fall kan du vända dig till oss för att få rådgivning. Vi har stor erfarenhet av familjerätt och den här typen av ärenden och kan ge dig den hjälp och det stöd du behöver.

Kontakta oss för att få hjälp med dina funderingar!

Läs mer om:

Kontakta oss

Om du har frågor eller funderingar, kontakta oss. Vi svarar inom kort.